1. Atvykimo dieną atliekamas Gyventojo sveikatos būklės vertinamas ir higieninis asmens patikrinimas. Slaugytoja suformuoja asmens sveikatos bylą, esant reikalui, parengia slaugos planą. Socialinis darbuotojas suformuoja gyventojo socialinę bylą, sudaro gyventojo adaptacijos planą
  2. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatos būklę, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. Esant būtinybei, Gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu Gyventoju.
  3. Priimamo Gyventojo turtas (jei jį turi) yra surašomas pagal parengtą turto aprašymo formą, jeigu Gyventojas pateikia tokią informaciją, ir turto aprašymo formos vienas egzempliorius saugomas jo asmens byloje. Atsivežti Gyventojo rūbai atitinkamai pažymimi. Naudojimui paliekami tik švarūs ir kokybiški rūbai. Netinkami dėvėjimui rūbai atiduodami giminėms, o pastariesiems neatsiėmus, komisijos nutarimu likviduojami.
  4. Esant reikalui, Gyventojui išduodami pagal sezoną reikalingi rūbai, avalynė ir patalynė, asmens higienos reikmenys.
  5. Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos skatinant asmens savarankiškumą.
  6. SGN centralizuotai organizuoja Gyventojų drabužių bei patalynės skalbimą. Gyventojams, dėl negalios negebantiems tvarkytis gyvenamųjų patalpų, šiuos darbus padeda atlikti arba atlieka darbuotojai.
  7. Gyventojų patogumui tualeto ir dušo patalpos įrengtos kiekviename kambaryje. Negalintys savimi pasirūpinti asmenys kiekvieną dieną prausiami ir ne rečiau kaip kartą per 7 dienas, maudomi.