“Savarankiško gyvenimo namuose” teikiamos sveikatos ir sveikatingumo paslaugos yra prieinamos visiems vyresnio amžiaus gyventojams, bei asmenims su negalia. Gyventojai gali apsilankyti pas gydytoją ar planuoti nemokamą kelionę apsilankyti Nemenčinės poliklinikoje. Reguliariai globos namuose lankosi įvairių specializacijų gydytojai.

  1. Gyventojas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra SGN.
  2. Gyventojai nustatyta tvarka aprūpinami proteziniais ir ortopediniais gaminiais, reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis.
  3. Medikamentai saugomi, gaunami ir vartojami pagal sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
  4. Sergantiems Gyventojams vaistus pagal gydytojo paskyrimą išdalina ir sugirdo slaugytoja