“Savarankiško gyvenimo namuose” dirbantys Socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo ir kitas socialines paslaugas.

Asmenims sudaromos galimybės užsiimti jų mėgstama veikla bei sudaromos sąlygos tenkinti savo asmeninius poreikius: skaityti knygas, spaudą, žiūrėti televizorių, klausytis radijo, naudotis kompiuteriu ir kt.

Teikiamos socialinio darbo paslaugos:

–  bendravimo;

–  socialinės reabilitacijos;

–  konsultavimo;

–  tarpininkavimo, atstovavimo;

–  integracijos;