Apgyvendinimas

Savarankiško gyvenimo namuose gali gyventi asmenys iš įvairių šalies savivaldybių. Prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą, suderinus su administracija, jam ar/ir jo artimiesiems, sudaromos sąlygos apsilankyti Savarankiško gyvenimo namuose. Asmeniui ir artimiesiems giminaičiams įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie gyvenimo sąlygas, teikiamas paslaugas, personalą, mokėjimo sąlygas ir suteikia kitą juos dominančią informaciją.

Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ir globos namų pasirašyta dvišalę sutartį, kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Asmuo į Savarankiško gyvenimo namus atvyksta turėdamas savo miesto ar rajono savivaldybės administracijos siuntimą, asmens tapatybę patvirtinančius, išrašus iš medicininių dokumentų ir kitus reikalingus dokumentus, taip pat įstaigoje apgyvendinami asmenys, pasirašę individualias (komercines) apgyvendinimo ir paslaugų teikimo sutartis.
Prieš pasirašant sutartį, asmuo yra supažindinamas su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.

Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis pagal numatytus normatyvus ir nustatytą tvarką. Asmens higienos paslaugos (maudymas, rūbų, patalynės skalbimas, lyginimas) teikiamos pagal nustatytą tvarką bei esant poreikiui.
Gyventojai aprūpinami tualetiniu popieriumi, tualetiniu muilu, šampūnu, dantų šepetėliu ir pasta. Gyventojai su sunkia negalia bei kiti gyventojai pagal poreikį papildomai aprūpinami vienkartinėmis sauskelnėmis ir įklotais, efektyviomis odos priežiūros priemonėmis.

Gyventojai aprūpinami minkštu inventoriumi, pagal poreikį ir galimybes – rūbais ir avalyne. Savarankiški gyventojai maudosi esant poreikiui ir/ar pagal numatytą grafiką, o gyventojai turintys sunkią negalią arba dėl funkcinių sutrikimų negalintys savarankiškai maudytis, maudomi vieną kartą savaitėje. Teikiamos kirpėjų paslaugos.

Turite klausimų? Parašykite mums