Savarankiško gyvenimo namai

Savarankiško gyvenimo namai  (SGN) yra įstaiga skirta gyventi senyvo amžiaus žmonėms ar suaugusiems asmenims su negalia, kuriems kyla sunkumų pasirūpinti savimi.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugos. Nedidelis gyventojų skaičius suteikia galimybę rūpintis aukšta priežiūros kokybe atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo asmeninius interesus, pomėgius ir sveikatos būklę, teikti į klientą orientuotas paslaugas.

SGN gyvenamieji kambariai, valgykla bei higienos patalpos garantuoja privatumą. Visuose kambariuose yra individualios rūbų spintos, šaldytuvai ir televizoriai. Judėjimo sutrikimų turintys gyventojai aprūpinami reikiama įranga. Mūsų darbuotojai rūpinasi gyventojų psichologine ir dvasine savijauta, skatina judėjimą gryname ore, suteikia galimybes lavinti mėgstamas veiklas.


Misija, Vizija, Tikslas

Misija

Teikti ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims sudarant žmogaus orumo nežeminančias sąlygas ir užtikrinant žmonėms kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei organizavimą, skatinant savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, atsižvelgiant į jų amžių, negalios pobūdį.

Vizija

Kokybiška SGN gyventojų priežiūra, įvairiapusis rūpinimasis jais, siekimas pilnos (dalinės) integracijos į visuomenę, kuri padėtų jiems pasijusti pilnaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais.

Tikslas

Padėti senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia patenkinti savo būtiniausius poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, atkurti gebėjimus palaikyti ryšius su visuomene.

Turite klausimų? Parašykite mums